VILLKOR

De villkor och regler som följer styr användandet av Svenskkredit.nu. Genom att använda webbtjänsten Svenskkredit.nu godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal ber vi dig att sluta använda denna tjänst.

1. Allmänna regler
Följande allmänna regler gäller på Svenskkredit:
• Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från Svenskkredit utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.

2. Svenskkredits rättigheter och ansvar
Som ägare av webbplatsen Svenskkredit.nu har Svenskkredit rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och kommersiella skäl. Svenskkredit har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter i enlighet med god sed.
• Svenskkredit kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Svenskkredit kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade återförsäljare eller leverantörer kan tänkas skapa.
• Svenskkredit har alltid för avsikt att all information på webbplatsen skall vara korrekt och så uppdaterad som möjligt, dock kan Svenskkredit inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad på webbplatsen. Allt agerande som du som användare företar dig utifrån information presenterad på denna webbplats är på ditt eget ansvar. Svenskkredit kan inte hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Svenskkredit.
• Svenskkredit kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de företag som listas hos Svenskkredit. Om du vill meddela ett fel eller har några frågor var vänlig och kontakta: info@Svenskkredit.nu.

3. Cookies
Svenskkredit.nu innehåller cookies. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. På Svenskkredit används cookies, som sparas under en begränsad tid, för att mäta trafiken på vår hemsida och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare samt för att spara dina inställningar så att du ska slippa fylla i formulär och annat igen. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket.

4. Ändrade villkor
Svenskkredit har alltid rätt att ändra användarvillkoren på Svenskkredit om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar användarna att gå in på användarvillkoren för att se om eventuella ändringar gjorts. Genom att fortsätta använda Svenskkredit anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

5. Samtycke
När du accepterar dessa villkor samtycker du till att vi och våra övriga samarbetspartner behandlar dina personuppgifter.